Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

Prekių atsisakymas

Atsisakymo teisė ir atsisakymo pasekmės

1. Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per 14 dienų atsisakyti šios sutarties, nenurodydami priežasčių. Atsisakyti sutarties galite per 14 dienų nuo tos dienos, kai Jūs ar Jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, priėmė prekes.

Tam, kad pasinaudotumėte teise į sutarties atsisakymą, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties privalote informuoti mus („Gilde.lt“, Kauno g.34, LT-03202 Vilnius, Lietuva, tel. +370 (5)210 5323, faks. +370 (5)215 1998, el. p. oyster@oyster.lt), atsiųsdami mums aiškų pareiškimą (pvz. paštu išsiųstą laišką, faksimilę ar elektroninį laišką). Tam tikslui Jūs galite pasinaudoti pridedama, nors ir neprivaloma, pavyzdine sutarties atsisakymo forma.

Sutarties atsisakymas laikomas pateiktas laiku, jei pareiškimą apie pasinaudojimą teisę į sutarties atsisakymą išsiųsite iki termino pabaigos. Galite pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (čia pateikiamą PDF formatu) arba kitos formos aiškų pareiškimą.

2. Atsisakymo pasekmės

Jums atsisakius šios sutarties, mes nedelsdami, vėliausiai per 14 dienų nuo tos dienos, kurią gavome Jūsų pareiškimą dėl sutarties atsisakymo privalome Jums grąžinti visas iš Jūsų gautas sumas, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurios kyla dėl to, kad Jūs pasirinkote kitą nei mūsų siūlomą, palankų standartinį pristatymo būdą). Išskyrus tuos atvejus, kai su Jumis buvo aiškiai susitarta kitaip, tokie mokėjimai bus grąžinami tais pačiais pinigais, kuriuos naudojote pirminiuose atsiskaitymo sandoriuose; dėl šio grąžinimo jokia nauda Jums nebus įskaityta. Mes galime atsisakyti grąžinti sumokėtas sumas, kol atgausime prekes, kas bebūtų anksčiau.

Jūs privalote nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Jūs pranešėte mums apie sutarties atsisakymą, atsiųsti arba perduoti prekes mums (UAB „Gilde.lt“, Kauno g. 34, LT-03202 Vilnius). Kad prekės būtų grąžintos ar perduotos laiku, Jūs privalote išsiųsti jas iki baigiantis 14 dienų terminui. Tiesioginės prekių siuntimo atgal išlaidos imamos Jūsų sąskaita. Bet kokius nuostolius, kurie susidarė sumažėjus prekių vertei, Jūs privalote atlyginti tik tuo atveju, jei toks vertės sumažėjimas atsirado dėl to, kad prekės buvo tvarkomos ta apimtim, kuri nėra būtina, siekiant patikrinti jų kokybę, savybes ir saugų veikimą.

3. Atsisakymo teisė negalioja šioms sutartims:

- sutartys dėl prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios yra gaminamos pagal vartotojo individualų pasirinkimą ar specifikaciją arba kurios yra aiškiai pritaikytos asmeniniams vartotojo poreikiams, tiekimo.